Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 65
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55
team viewer
popis súboru pridané dňa stiahni súbor

Aktuálny kódovník liekov, PZT, odosielajúcich lekárov platný od 01.01.2018.

Stiahnutý súbor (liekyMMRRRR.exe) uložte na USB do hlavného adresára a spustite ho. Nové kódy sa rozbalia na USB. Spustite program SOSW a cez F12 spustite import z USB.

29 dec 2017 download

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. účinný od 1.7.2013. Stručný poopis pravidiel pre vypracovanie bezpečnostného projektu je priložený na stiahnutie. 

Ponúkame Vám vypracovanie materiálov: Bezpečnostný projekt, Evidencia informačného systému a tlačivo o Poučení oprávnenej osoby.

Cena za materiál aj s prílohami je 62,40 € s DPH.

Na základe Vašej objednávky Vám e-mailom pošleme materiál s potrebnými prílohami na Vami určenú e-mailovú adresu. Z príloh si vytlačíte: Bezpečnostný projekt, Evidenčný list IS a potrebný počet Poučení oprávnenej osoby. Faktúra Vám príde poštou.

Záujemcovia si môžu materiál k ochrane osobných údajov objednať na e-mailovej adrese:  ou.med@pap.sk

V objednávke, prosíme, uveďte názov objednávateľa, IČO, adresu sídla objednávateľa, adresu prevádzky ( ak sú rôzne) a e-mailovú adresu pre zaslanie materiálov.

05 nov 2013 download