Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk
podpisova podlozka
Podpisové podložky
Z dôvodu zrýchlenia a odbúrania časti administratívnych prác v ambulanciách si Vám dovoľujeme ponúknuť podpisové podložky Evolis, ktoré umožňujú prenos podpisu pacienta do počítača na rôzne tlačivá v programe SOSW. Podpisové podložky zabezpečia, aby bola zdravotná dokumentácia v programe SOSW uložená aj s podpisom pacienta. Vyhnete sa tlačeniu veľkého množstva dokumentov, ktoré majú byť podpísané pacientom a skladovaniu týchto papierových záznamov v ambulancii.

Podpisové podložky umožnia prenos podpisu pacienta na rôzne tlačivá, používané pri bežnom ošetrení pacienta alebo tlačivá, ktoré sú súčasťou komplexnej preventívnej prehliadky:

 • anamnestický dotazník pacienta
 • poučenie a informovaný súhlas pacienta
 • odmietnutie informovaného súhlasu
 • odvolanie informovaného súhlasu
 • vstupné posúdenie zdravotného stavu pacienta

Pre našich zákazníkov sme vybrali a naprogramovali prepojenie pre dva typy podpisových podložiek značky Evolis - Evolis Sig 100 a Evolis Sig Activ. Podložky sa pripájajú priamo na USB port. Ich povrch je odolný voči poškriabaniu.
Evolis Sig Activ
má veľkú podsvietenú plochu pre zobrazenie podpisu pacienta, podpis sa na podložke zobrazuje v reálnom čase. Podpisová podložka Evolis Sig Activ umožňuje zobrazenie podpisovaného dokumentu a použitie farebného písma ( podpis bude modrý – ako keby to bolo podpísané klasickým modrým guľôčkovým perom). Dokáže zobraziť plne farebnú reklamu. Cena podložky je 336,- € s DPH. Inštalácia a nastavenie prepojenia 48,- € s DPH.
Evolis Sig 100
má veľkú podsvietenú plochu pre zobrazenie podpisu pacienta, podpis sa na podložke zobrazuje v reálnom čase. Nemá funkciu farebné písmo ani možnosť zobrazenia plne farebnej reklamy. Cena podpisovej podložky je 240,- € s DPH. Inštalácia a nastavenie prepojenia 48,- € s DPH.

RVG
RVG
Prepojenie sofvéru SOSW s množstvom rôznych typov RVG - odpadá duplicitná evidenica pacientov v obslužnom programe RVG. Softvér SOSW spolupracuje s týmito RVG zariadeniami:

 • Apixia
 • Archimed
 • Cygnus media
 • DbsWin
 • Digora
 • Dr.Sunny
 • Easydent
 • EZ Denti
 • Fimet IOX
 • Kodak
 • liniView
 • Matrix
 • Mediadent
 • NNT Bridge
 • Planmeca
 • Shick
 • Sidexis
 • Sopro Imaging
 • Trophy
 • Visiodent
 • WixWin
 • QuickVision
lis
LIEKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Liekový informačný systém – prehliadač databázy liekov (ďalej len LIS) slúži ako doplnkový informačný zdroj pre Vašu ambulanciu. Je možné ho napojiť na program SOLW, kedy sa stáva neoceniteľným pomocníkom lekára – informovanie pacienta, ale i pri samoštúdiu.

lis
Prepojenie na systém SOLW
lis
Pravidelná aktualizácia údajov
lis
Zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín
lis
Písomná informácia pre užívateľa - príbalové letáky
lis
Súhrn charakteristických vlastností lieku - SPC
lis
Vyhľadávanie podľa Indikačných skupín, ATC, TAC, generík
Nájdete v ňom aktuálny zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín s informáciou o maximálnej cene, doplatku pacienta, úhrade zdravotnej poisťovne a pravidlách pre výdaj lieku v prípade obmedzení. Priamo z programov SOSW a SOLW je možné k vybranému lieku zobraziť príbalový leták a následne v ňom rýchlo, pomocou klávesových skratiek vyhľadávať potrebné informácie. Údaje môžete pacientovi vytlačiť (vhodné v prípade rozbalenia originálneho balenia). LIS ďalej ponúka súhrny charakteristických vlastností k jednotlivým liekom. V zozname liekov je možné vyhľadávať nielen podľa názvu a ŠÚKL kódu, ale i na základe indikačnej skupiny, prípadne podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie - ATC skupiny. U liekov s indikačným obmedzením, nemusíte zdĺhavo pátrať pri akej indikácii je možné liek vydať. Prítomnosť indikačného obmedzenia je pri lieku nie len výrazne označená, ale môžete si zobraziť presný text obmedzenia. Program Vám tiež pomôže pri generickej substitúcii. Umožňuje zobraziť zoznam liekov, ktorými je možné nahradiť vybraný liek.

Liekový informačný systém je pravidelne aktualizovaný. Program je možné komfortne aktualizovať z internetu, alebo z CD.

LIS, tak ako i ostatné naše programy, je charakterizovaný jednoduchým a prehľadným užívateľským prostredím. Je možné ho ovládať myšou, alebo pomocou klávesnice cez klávesové skratky.

V prípade, že ešte nepoužívate LIS vo Vašej ambulancií, môžete si ho objednať telefonicky, alebo e-mailom.

ekasa_klient
E-kasa klient - on line registračná pokladnica
Typ výrobku:
E-kasa klient - on line registračná pokladnica.
- pokladničný program "LETAX e-kasa klient"
- chránené dátové úložisko "CHDU e-kasa klient"
Legislatívny rámec (zákon 289/2008 Z.z.):
§2 Vymedzenie základných pojmov
b) pokladnicou e-kasa klient
1.on-line registračná pokladnica,
c) on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona.
Technické predpisy:
Chránené dátové úložisko EN 55032, EN 55035
Konektivita:
USB, Wifi, Bluetooth
Označenie výrobku:
Výrobok je označený následujúcim typovým štítkom
typovy stitok
Certifikát a zariadenie:
Podporované tlačiarne
Termor tlačiarne od firmy Epson, CITIZEN a Bixolon.
Schématické zapojenie
Firmy, ktoré majú záujem implementovať e-kasu pre svojích zákazníkov, prosím kontaktujte nás na tel.čísle: 041/ 5000 855
hardware
HARDVÉR DO AMBULANCIÍ
stanica PRACOVNÁ STANICA
Ako pracovná stanica poslúži počítač s nainštalovaným Windows. Odporúčame operačný systém Windows 7 a novší. Pri výbere nového PC do ambulancie majte na pamäti možnosti využitia PC do budúcnosti. Pripojenie RVG - vhodný operačný systém, dostatočná veľkosť disku pre ukladanie snímkov. Pre prepojenie monitora na kreslo, potrebujete grafickú kartu s duálnym výstupom. Ak podobné zariadenia už v ambulancii máte, je nutné skonzultovať výber PC s dodavateľom.
prislusenstvo PRÍSLUŠENSTVO
 • tlačiareň dokumentov a receptov - do ambulancie vždy vyberať tlačiareň, ktorá má samostatný stredový podávač na recepty a výmenné lístky
 • podpisová podložka: odbúra tlač množstva tlačív, na ktorých sa vyžaduje podpis pacienta. Podpísané tlačivá sú archivované v zdravotnej dokumentácii pacienta.
server SERVER
Ak máte niekoľko ambulancií a v nich niekoľko počítačov (3 a viac), je potrebné použiť samostatný server. Keďže ide o databázovú aplikáciu klient-server, takmer všetok výpočtový výkon prebieha na serveri. Sú naň preto kladené vyššie požiadavky ako na ostatné počítače v ambulancií, a to hlavne: výkon a stabilita, non-stop chod, schopnosť zálohovania a údržby databáz. Minimálne požiadavky servera sú závislé od počtu klientov.
siet LAN a INTERNET
V prípade niekoľkých počítačov, je potrebné ich prepojiť sieťou LAN. Doporučujeme štruktúrovanú kabeláž stavanú na rýchlosť 1Gbit. Bezdrôtové (wifi) prepojenia na tento typ aplikácie nedoporučujeme. Zabezpečíme montáž siete vo Vaších ambulanciách. Na pripojenie k internetu doporučujeme DSL alebo iné rýchle pripojenie. POZOR! Na každý počítač pripojený k internetu je potrebné nainštalovať antivírový program a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu systému. Naša spoločnosť doporučuje antivírusový program spoločnosti ESET.
2d_code
2d
2D KÓDY

Popri jednorozmernom čiarovom kóde EAN, ktorý sa už niekoľko rokov používa na obchodnú identifikáciu liekov, sa začína používať nový typ kódu a to dvojrozmerný - 2D kód.

1. 2D kód na baleniach liekov
V krajinách EU sa postupne do praxe dostáva 2D kód na baleniach liekov. Tento kód okrem identifikácie lieku obsahuje aj ďalšie informácie, napr. šaržu a dobu exspirácie.

2. 2D kód na receptoch a poukazoch
Ďalším využitím 2D kódov sú lekárske predpisy a poukazy. Kód obsahuje kompletné údaje pre výdaj položiek a rýchle spracovanie receptov/poukazov pre zdravotné poisťovne - automatické doplnenie údajov do hlavičky.

Čítačky 2D kódov
Pre čítanie 2D kódov sú potrebné vhodné čítačky, ktorých cena sa blíži k cene bežných čítačiek jednorozmerných kódov. S čítačkou 2D kódu je možné čítať aj jednorozmerné kódy.