Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 65
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55
team viewer

13 jul 2018   Nová verzia programu v10.15

Je dostupná nová verzia programu V10.15, stiahnite si ju cez men Služby  - Upgrade novej verzie cez internet.

1. Výkon V12 s počtom bodov 300 pre všetky ZP.

2. GDPR - Tlač informačného listu pre pacienta o spracovávaní osobných údajov.

3. Elektronické zdravotníctvo - verzia p ... čítaj ďalej

zdroj:
21 may 2018   GDPR dotazník

Dotazník pre vypracovanie technicko-organizačných opatrení, zabezpečujúcich ochranu osobných údajov v lekárskej ambulancii a ados v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

Link na vypracovanie dotazníku nájdete priamo v programe v menu Služby - infokanál - GDPR dotazník.

zdroj: PAP
23 apr 2018   GDPR

1. Zmeny v ochrane osobných údajov / GDPR / legislatívny rámec.

2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho aplikácia v ambulancii.

3. Systém SOLW, SOSW, ADOSW a ochrana osobných údajov.

4. Vypracovanie bezpečnostne ... čítaj ďalej

zdroj: PAP
01 jan 2018   Kategorizácia liekov z ministerstva

Kategorizácia liekov a PZT platná od  01.01.2018 je sprístupnená na stiahnutie pre našich uživateľov v menu Súbory na stiahnutie.

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva
29 dec 2017   Nové informácie v súvislosti s prechodom na eZdravie.

1.1. Aktualizácia SOSW, SOLW, ADOSW na novú verziu:

prechod na novú verziu programov bude od januára 2018 postupný. Najskôr si začiatkom roka urobte exporty do zdravotných poisťovní a počkajte na ďalšie informácie a novú verziu programu od nás.
 

1 ... čítaj ďalej

zdroj: PAP
16 oct 2017   ezdravie

Program SOSW úspešne prešiel certifikáciou na NCZI a je pripravený k použitiu služieb ezdravie k dátumu 1.1.2018. K uvedenému dátumu bude k dispozícii aktuálna verzia programu. Na počítačoch s OS Win XP nebude podporované pripojenie na ezdravie. K ... čítaj ďalej

zdroj: PAP
01 jan 2016   Demo verzia programu

Demo verziu programu Vám po telefonickom dohovore nainštalujeme cez vzdialenú správu. 

zdroj: PAP