Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 65
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55
team viewer

13 jul 2018   Nová verzia programu v10.15

Je dostupná nová verzia programu V10.15, stiahnite si ju cez men Služby  - Upgrade novej verzie cez internet.

1. Výkon V12 s počtom bodov 300 pre všetky ZP.

2. GDPR - Tlač informačného listu pre pacienta o spracovávaní osobných údajov.

3. Elektronické zdravotníctvo - verzia pripravená na zapnutie eZdravia. Postup nastavenia je v menu pomoc - posledné zmeny v porgrame.

zdroj: